Návod na zloženie transportného boxu

Zostavenie transportného boxu
1. Vo zloženej polohe boxe otvorte bočný spínacie pracky po oboch stranách.
2. Otvorte transportný box a dajte bočné konštrukcie smerom nahor, medzi týmito konštrukciami sa nachádza po oboch stranách oceľová trubica rozdelená na dve časti, ktoré je potrebné spojiť. Časť bez plastového pojítka vsuňte smerom zdola do plastovej časti a utiahnite tak, aby konštrukcia držala pevne.
3. Potom čo je transportný box pevne zložený, vyskúšajte jeho pevnosť zatlačením ľahko na konštrukciu, pokiaľ sa vrchná časť nerozpojí je zložený dobre.

Rozloženie transportného boxu
Držte z jednej časti transportný box, aby sa nehýbal a posuňte plastovú časť smerom ktorým ukazuje šípka a spojnú trubicu tlačte smerom dolu, aby sa vrchná rúrka rozpojila. (Môžete aj pridržiavať transportný box kolenom a použiť na rozpojenie obe ruky.) Ak máte nejakú podložkou v boxe je potrebné ju vybrať. Zložte transportný box tak, že najskôr položíte vchodovú časť a na ňu zadnú, bočnú látku upravte a vsuňte dovnútra, aby sa látka neskrčila a celý box sa dal ľahko vsunúť do transportnej tašky.

Avitex,s.r.o.
Rybná 716/24
11000 Praha 1
Česká Republika
IČO: 60745291
IČ DPH (DIČ): CZ60745291
Čeština
cz
English
en
German
de
Italian
it
Slovak
sk